Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Conference Committee

General Chairs


Guandong Xu
University of Technology Sydney, Australia

Quan Bai
University of Tasmania, Australia

Program Chairs


Jian Cao
Shanghai Jiaotong University, China

Sankalp Khanna
Data61, CSIRO, Australia

Publicity Chairs


Yi Yang
Hefei University of Technology, China

Mukesh Prasad
University of Technology Sydney, Australia

Workshop Chair


Ryuta Arisaka
Kyoto University, Japan

Zehong Cao
University of South Australia, Australia

Tutorial Chair


Weiwei Yuan
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Rafik Hadfi
Kyoto University, Japan

Special Track Chair


Ji Zhang
University of Southern Queensland, Australia

Biao Wang
Zhejiang Lab, China

Finance Chair


Shiyou Qian
Shanghai Jiaotong University, China

Local and Virtual Conference Chair


Shiyou Qian
Shanghai Jiaotong University, China

Nengjun Zhu
Shanghai University, China

Industry Chair


Hengshu Zhu
Baidu Inc., China

Sponsorship Chair


Dengji Zhao
ShanghaiTech University, China

Xiangfeng Luo
Shanghai University, China

Advisory Board


Abdul Sattar
Griffith University, Australia

Byeong Kang
University of Tasmania, Australia

Takayuki Ito
Takayuki Ito, Kyoto University, Japan

Zhihua Zhou
Nanjing University, China

Chengqi Zhang
University of Technology Sydney, Australia

Fenrong Liu
Tsinghua University, China

Webmaster


Shiqing Wu
University of Tasmania, Australia